Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Účinnost metod dezinfekce vody

  DUOZON 100L TEKUTÝ DUOCHLORIN OZON UV. PAPRSKY PLYNNÝ CHLOR CHLORNAN SODNÝ CHLOROVÉ TABLETY CHLOR ELEKTROLÝZA BROM IONIZACE H2O2
Důkaz chloru + + - - - - + + + - -
Působení proti
bakteriím
+ + + + + + + + + + 2
Působení proti
virům
+ + + - + + + + + + 2
Působení proti
řasám
+ + + - 1 1 + + + + 2
Depotní působení + + - - + + + + + - -
Nevznikají
chloraminy
+ + + + - - - - 3 + +
Odbourá
chloraminy
+ + + - 1 1 - 1 - - -
Odbourá
trihalogenmetany
+ - - - - - - - - - -
Čichivě a chuťově
neutrální voda
+ + - - - - - - - - -
Nevznikají
rakovinotvorné
produkty
+ + - + - - - - - + +
Oxidační schopnosti
(snížení spotřeby manganistanu draselného)
+ + + - 1 1 1 1 - - 2

1 = jen při zvýšeném dávkování chloru
2 = jen při zvýšeném dávkování
3 = vznik forem bromu

Ve Spolkové republice Německo musí být ozon okamžitě po použití odstraněn prostřednictvím aktivního uhlí. Bezpečné chlorování je obligátní.

Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading