Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Bakterie Legionella pneumophila v rozvodech vody: mnohonásobně podceněný problém

Podle údajů Spolkového ministrstva zdravotnictví zemře na Legionářskou nemoc jenom ve Spolkové republice Německo ročně kolem 1500 lidí. Asi 10x více je infikováno. Původně je toto onemocnění známo ze setkání veteránů amerických legionářů ve Filadelfii. Účastníci se setkali v jednom hotelu, kde jich bylo mnoho i ubytováno a v několika dnech onemocněli. 231 účastníků onemocnělo, 35 jich zemřelo na následky onemocnění.

Legionella je všude rozšířená
Bakterie typu "Legionella" je v systémech pitné vody daleko více rozšířena, než se všeobecně připouští. "Vrchol ledovce" se stal viditelným, když byly Legionelly objeveny ve vodovodním potrubí kliniky v Franfurt - Oder a také v systému pitné vody jedné výletní lodi, které způsobily infekce a vedly k úmrtí. Podle freiburgského experta pro hygienu nemocnic Franze Daschnera, jsou bakterie Legionella v nemocničních systémech pitné vody velmi rozšířené. Podle jeho odhadů má 20 - 40 % nemocnic v Německu těžkosti s tímto bacilem - jak uvedl pro časopis Focus. Od začátku roku 2001 existuje pro Legionelly celoněmecká ohlašovací povinnost. Podle nových předpisů pro pitnou vodu (TVO), musí všechna zařízení od tohoto roku pravidelně nechtat kontorlovat na Legionellu. Legionella je teplomilná bakterie. K nalezení jsou proto převážně v systémech teplé vody, klimatizačních zařízeních, sprchách, vířivkách, plaveckých bazénech a pod. Infikovat se lze vdechnutím kontaminovaných aerosolů do plic, např. vodní páry z hlavic sprch. Právě v zařízeních, kde žijí lidé s poruchou imunity a k tomu náležejí především domovy důchodců a přestárlých, případně pečovatelské ústavy a kliniky, právě tam může kontaminované voda způsobit katastrofální následky.

Správná diagnoza je životně důležitá
Obzvláště hojně je původcem infekcí (ca. v 80 %) bacil Legionářské nemoci, Legionella pnaumophilla. Symptomy jsou podobné plicnímu zápalu, které je ovšem třeba léčit zcela jinak. Proti bacilu, který infikuje člověka prostřednictvím jemných kapiček vody, ale nikoliv přenosem z jiného člověka, je účinné pouze antibiotikum Erythromycin. Ostatní antibiotika, např. penicilín jsou zcela neúčinná. Proto je zcela důležité stanovení správné diagnózy. Nesprávná diagnóza může mít smrtelné následky.

Prevence je lepší
K účinnému předcházení onemocnění Legionellou se všeobecně doporučuje vodu v kotlech ohřívat v pravidelných intervalech na minimálně 70°C. V nemocnicích, klinikách a sociálních zařízeních lze tuto "termickou dezinfekci" těžko realizovat, protože hrozí nebezpečí opaření. Praktické zkušenosti ukazují, že po určitém čase je tato metoda v důsledku vzniku rezistentních bakterií zcela neúčinná. Jako nejúčinnější se ukázala metoda dezinfekce chemickými substancemi (chloroxidy), jimiž je bakterie účinně eliminována.

Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading