Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Enormní úspory nákladů použitím přípravku DUOZON 100 L v plaveckých bazénech

DUOZON 100 L přináší při použití v oběhu vody v plaveckých bazénech enormní úspory nákladů na vodu, energii a odpadní vodu snížením potřeby čerstvé vody, prodloužením životnosti filtrů a nákladů na chemikálie. Použitím současně odstraníte z vody chloraminy, trihalogenmetany a nebezpečné bakterie Legionella pneumophila

Podstatná přednost DUOZON 100 L v jeho odlišném chemickém složení. Nepůsobí jako chlor s jeho typickým zápachem, ale především oxidačně. Aminy nejsou přeměněny jako u chloru na chlordusíkaté sloučeniny, ale oxidovány na bezzápachové následné produkty. DUOZON 100 L štěpí ve vodě obsažené nežádoucí látky (amoniak, moč, močovinu a jiné amino-sloučeniny), známé jako chlordusíkaté sloučeniny (chloraminy, vázaný chlor) mokrým hořením na oxid uhličitý, dusík a vodu. Vznik chloraminů je tak plnně eliminován. Tyto aromatické organické substance jsou DUOZONem 100 L oxidovány na nejedovaté bezzápachové chinony, nebo karbony. Prostřednictvím těchto vlastností a enormní oxidační schopnosti zůstane ve vodě, na rozdíl při použití produktů chloru, výrazně menší množství trihalogenmetanů (THM), jako např. trichloretan, dichlorbrommetan atd. Tyto THM sloučeniny jsou až do 40% odbourány. To potvrzují pokusy prof. dr. ing. Krugera z VLB v Berlíně.

DUOZON 100 L je k přímému použití připravený přípravek - tekutý oxid chloričitý (ClO2). DUOZN 100 L je stabilní proti UV záření a v teplotě do +35°C a proto je dobře skladovatelný. DUOZON 100 L obsahuje specielní stabilizátor tvrdosti a působí při použití současně proti usazeninám vápníku.

 • Pomocí uvedených vlastností získáte následující podstatné přednosti a úspory:
  • vysoký komfort při koupání v absolutně nezapáchající a chuťově neutrální vodě
  • nevznikají žádné chloraminy a tudíž nejsou drážděny oči a sliznice
  • nedochází ke změnám a zatížení vzduchu v plaveckých halách
  • vysoké oxidační schopnosti, dlouhodobé působení a optimální zamezení vzniku zárodků
  • zvýšení redoxpotenciálu a tím rychlému umrtvení zárodků
  • zlepšení oxidačního potenciálu a tím úspory vody až o 50 - 70%
  • prodloužení intervalů zpětného čištění a tím dosažení enormních úspor spotřeby vody a nákladů na ohřev vody

S přípravkem DUOZON 100 L snížíme Vaše provozní náklady!

 • 1. Náklady na vodu
  • Potřeba čerstvé vody se pomocí enormního oxidačního potenciálu snižuje až o 70%. Pro- to lze část dosavadních zpětných čištění vypustit a pozvolnějším rozdílem tlaků stoupá životnost filtrů.
 • 2. Náklady na ohřev
  • V bazénech se provádí pravidelné zpětné čištění. Nutná napouštěná čerstvá voda se musí v průměru ohřát o 10 - 15°C. Na ohřev 1m3 vody o 1°C je třeba 1000 kcal = 1,6 kWh.
 • 3. Náklady na chemikálie
  • úspory plynného chloru až do 50%
  • chemikálie na vločkování - úspory do 50%
  • chemikálie na čištění bazénu - 100%
  • naplaveniny a usazeniny na filtrech - úspory do 50%
Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading