Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Demineralizační jednotky typu SB, plovoucí médium
demineralizace iontovou výměnou

FFM

Různé druhy vody obsahují v různé koncentraci různé druhy solí jako např. vápník, magnézium, sodík, chloridy, uhličitany, sírany a křemičitany. Pomocí výměnných pryskyřic je možné je více nebo méně spolehlivě odstranit. Demineralizační jednotky typu SB pracují na principu moderní technologie plovoucího média a s protiproudní regenerací. Tím je dosaženo extrémně vysoké kvality produkované vody a nízkých provozních nákladů. Jednotky jsou prefabrikovány v závodech Vattenteknik, což usnadňuje a urychluje jejich instalaci na místě určení.

Princip a konstrukce Demineralizační jednotky typu SB pracují na principu plovoucího média, což znamená, že voda vstupuje ve spodní části systému, odkud ji efektivní systém distribuce převádí přes celé pryskyřičné médium do vrchní části, kde je upravená voda vypouštěna. Při určitém průtoku je větší část pryskyřičného média nadzvednuta a nachází se v horní částí systému, zbytek se vznáší v dolní časti. V průběhu regenerace jsou chemikálie dodávány shora s maximálním kontaktem s pryskyřičným médiem v horní části systému. Oproti konkurenčním technologiím, u kterých vlastní proces demineralizace i regenerace probíhá v jednom směru, je výhodou této technologie, že voda opouští systém přes nejlépe regenerovanou zónu v horní části systému, kde jsou regenerační chemikálie v nejdelším kontaktu s pryskyřicí. Výsledkem je podstatně vyšší kvalita vody a efektivnější využití regeneračních chemikálií. Jejich spotřeba je pouze 50% oproti konkurenčním technikám. Kvalita vody je zjišťována na základě její vodivosti. V závislosti na složení surové vody a na potřebě kvality výsledné vody dodává Vattenteknik demineralizační jednotky s plovoucím médiem ve standardních designech se dvěmi (silný kation, silný anion), třemi (silný kation, slabý anion, silný anion) nebo čtyřmi médii (jako u tří plus dočisťovací kation). Při běžném používání je dosaženo těchto výsledků:

  2 média 3 média 4 média
Vodivost <2,0 1,0 až 2,0 0,1 až 0,2 µS/cm
Křemík, SiO2 <0,05 <0,02 <0,02 ppm

SB jednotky od Vattentekniku jsou normálně dodávány jako duplexní, tj. jako alternující. Jiné typy mohou být dodány podle přání. Ventily systému jsou automatické, zavírají se při výpadku proudu nebo poklesu tlaku vody. V jednotkách jsou vestavěny průtokoměry. Každá jednotka je osazena měřičem vodivosti s alarmem, který dává signál k zahájení regenerace. Při poklesu průtoku automaticky startují pumpy, které udržují minimální průtok potřebný k demineralizaci. Součástí standardní dodávky jsou odměřovací tanky pro regenerační chemikálie.

FFMFFM

Technické údaje

    SB
360/
550-2
SB
410/
550-2
SB
410/
620-2
SB
550/
770-2
SB
620/
920-2
SB
770/
1070-2
SB
920/
1220-2
Kapacita při 1 meq/l m3 135 156 165 275 410 650 925
Průtok m3/h 4,4 4,4 5,8 9,0 12,4 16,6 20,0
Při rozdílu tlaku kPa 30 30 30 30 30 30 30
Průměr mm 360/
550
410/
550
410/
620
550/
770
620/
920
770/
1070
920/
1220
Výška mm 2260/
2185
2285/
2185
2285/
2415
2185/
2500
2415/
2550
2500/
2600
2550/
2650
Hlavní potrubí DN 40 40 40 50 65 65 80
30% HCl/reg. l 21 26 26 43 64 101 144
45% NaOH/reg. l 25 25 35 55 77 103 150
Průplachová voda m3/h 1,4 1,4 1,7 2,6 3,9 5,4 7,7
Objem odměř. tanku l 60 60 100 100 150 150 200
Průměr odměř. tanku mm 450 450 450 450 560 560 560
Výška odměř. tanku mm 650 650 850 850 900 900 1120

 

    SB
360-3
SB
410-3
SB
550-3
SB
620-3
SB
770-3
SB
920-3
SB
1070-3
SB
1220-3
Kapacita při 1 meq/l m3 135 165 275 410 650 925 1225 1650
Průtok m3/h 2,7 3,3 5,6 7,3 11,0 14,2 18,7 22,3
Při rozdílu tlaku kPa 35 35 35 35 35 35 35 35
Průměr mm 360 410 550 620 770 920 1070 1220
Výška mm 2260 2285 2185 2415 2500 2550 2600 2650
Hlavní potrubí DN 32 32 40 40 50 65 65 80
30% HCl/reg. l 21 26 43 64 101 144 190 256
45% NaOH/reg. l 15 18 30 45 72 101 136 179
Průplachová voda m3/h 1,0 1,0 1,8 2,4 3,4 5,5 7,3 9,8
Objem odměř. tanku l 60 60 100 100 150 200 320 320
Průměr odměř. tanku mm 450 450 450 450 560 560 1300 1300
Výška odměř. tanku mm 650 650 850 850 900 1120 1300 1300

 

    SB
360-4
SB
410-4
SB
550-4
SB
620-4
SB
770-4
SB
920-4
SB
1070-4
SB
1220-4
Kapacita při 1 meq/l m3 135 165 275 410 650 925 1225 1650
Průtok m3/h 2,5 3,2 5,5 6,9 10,4 13,5 17,7 21,0
Při rozdílu tlaku kPa 40 40 40 40 40 40 40 40
Průměr mm 360 410 550 620 770 920 1070 1220
Výška mm 2260 2285 2185 2415 2500 2550 2600 2650
Hlavní potrubí DN 32 32 40 40 50 65 65 80
30% HCl/reg. l 21 26 43 64 101 144 190 256
45% NaOH/reg. l 15 18 30 45 72 101 136 179
Průplachová voda m3/h 1,0 1,0 1,8 2,4 3,4 5,5 7,3 9,8
Objem odměř. tanku l 60 60 100 100 150 200 320 320
Průměr odměř. tanku mm 450 450 450 450 560 560 640 640
Výška odměř. tanku mm 650 650 850 850 900 1120 1300 1300
Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading