Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Jednotky reverzní osmózy

FFMFFM

Vattenteknik se zabývá membránovou technologií pro demineralizaci vody od počátku sedmdesátých let a vyvinul mnoho standardních jednotek, které jsou vhodné pro mnoho různých použití. Membránová technologie má řadu výhod: je velmi příznivá z hlediska životního prostředí, protože nevyžaduje žádné chemikálie, potřebné např. při demineralizaci vody pryskyřicí pro iontovou výměnu. Je typická nízkou potřebou energie beze zrněny teploty vody nebo skupenství, které nastávají při úpravě vody odpařováním nebo destilací.

Princip a konstrukce Membránová technologie využívá polopropustnou membránu, která zabraňuje průchodu rozpuštěných solí , ale umožní průchod čisté vodě. Po oddělení solných roztoků a čisté vody touto membránou, přirozený osmotický tlak protlačí čistou vodu membránou při současném ředění solných roztoků až k dosažení rovnováhy. Je-li tlak vyšší než přirozený osmotický tlak, potom je voda ze solného roztoku protlačena membránou, přičemž rozpuštěné soli jsou zadrženy. Tento proces je nazýván jako zpětná (reverzní) osmóza (RO), která zaručuje odstranění více než 95 % množství rozpuštěných solí hospodárným způsobem bez negativního vlivu na životní prostředí. Současně RO membrána zadrží více než 99 % bakterií, virů, pyrogenních látek a organické hmoty. Jednotky reverzní osmózy jsou dodávány výrobcem v kompletním stavu po továrních zkouškách přímo k zapojení na vodu a elektrickou sít. Jedna náplň filtru je dodávána jako standardní vybavení pro zajištění funkce konečného předfiltru. V některých případech je potřebná předběžná úprava vstupní vody v závislosti na její kvalitě. Čištění, úprava a chemická desinfekce (CIP) může být jednoduše zajištěna pomocí doplňkové nádrže.

Využití Jednotky reverzní osmózy firmy Vattenteknik jsou speciálně vyrobeny pro průmyslové využití, ale mohou být s velkou výhodou využity i při úpravě pitné vody z mineralizovaných zdrojů.

 • Mezi typické instalace patří:
  • autoklávy
  • destilační jednotky
  • odpařovače
  • výrobny ledu
  • vodní chladiče
  • potravinářský průmysl
  • farmaceutický průmysl
  • úpravny pitné vody
  • ředění roztoků
  • akumulátorovny
  • výroba nápojů
  • hemodialýza
  • chemický průmysl
  • laboratoře
  • zvlhčovače vzduchu
  • zavlažování

Řídící systém
Zařízení pro řízení a kontrolu jednotek reverzní osmózy bylo vyvinuto a vyrobeno firmou Vattenteknik. Provozní funkce a výstražná signalizace je řízena programovatelnou logickou jednotkou PLC. Program byl vytvořen specialisty firmy Vattenteknik na základě dlouholetých zkušeností z mnoha instalací těchto jednotek. Skříň logické jednotky je vyrobena z oceli v protikorozní úpravě ve třídě IP44 (NEMA3). Skříň je napojena na třífázový zdroj s jištěním 25A. Panel skříně obsahuje hlavní vypínač, tlačítka pro zvolení jednotlivých funkcí, výstražnou signalizaci a její zrušení. Dále je na panelu indikátor hodnoty vodivosti pro interval 0 - 50/500 µS/cm a výstup externího signálu při překročení nastavené hodnoty.

Instalace
Vstup vody je zpravidla napojen na předzpracovací jednotku v závislosti na objemu vody a její kvalitě. Kvalita vody ovlivňuje životnost filtru, proto se doporučuje uvažovat tyto vstupní hodnoty vody:

celková tvrdost < 0,1 odH ( 2 mg/1 CaCO3)
Fe + Mn < 0,1 ppm
index hustoty prachu SDI < 5
Cl2 < 0,1 ppm teplota < 45 oC

FFMFFM

Na vstupu a výstupu se používají standardní lepené PVC DN20 spojení. Pro vyrování nepravidelností v odběru upravené vody se doporučuje instalace vyrovnávací nádrže. Maximální statický tlak na volnou vodní stěnu je 0,3 MPa.

Technická data

    teplota
vody
(oC)
RO-1.2F RO-2.4F RO-3.1F RO-4.2F RO-4.7F
Objem upravené vody l/hod. 5
10
15
20
25
31,0
40,0
50,0
56,0
65,0
63,0
80,0
100,0
113,0
130,0
84,0
105,0
122,0
150,0
170,0
110,0
152,0
175,0
196,0
225,0
130,0
165,0
195,0
235,0
267,0
Příkon W   370 370 370 550 550
Hmotnost kg   45 50 55 65 70

 

    teplota
vody
(oC)
RO-9F RO-14F RO-18F RO-24F RO-28F RO-33F
Objem upravené vody l/min. 5
10
15
20
25
4,7
5,7
6,3
7,1
7,9
7,4
8,5
9,7
10,2
11,6
9,8
11,1
12,2
13,5
14,9
12,0
15,2
16,8
18,1
19,2
14,9
17,2
19,3
20,8
22,5
15,3
18,7
22,8
24,2
24,2
Příkon kW   2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 4,0
Hmotnost kg   180 190 200 215 225 235

 

    teplota
vody
(oC)
RO-
45F
RO-
45HF
RO-
84F
RO-
84HF
RO-
120F
RO-
120HF
RO-
190F
RO-
190HF
Objem upravené vody l/min. 5
10
15
20
25
20,8
29,0
30,8
34,1
37,5
27,5
32,0
39,2
43,0
45,8
40,0
50,0
58,3
65,0
72,5
52,7
63,9
73,6
80,5
85,4
60,8
71,6
83,3
90,4
98,3
76,7
88,0
101
107
113
93,3
113
133
150
161
125
143
160
165
168
Příkon kW   7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15,0 15,0
Hmotnost kg   400 400 475 475 575 575 750 750
 • Společná technická data pro všechny modely
  • Účinnost 75 %.
  • Požadovaný vstupní objem neupravené vody: 1,33 x požadovaný výstupní objem upravené vody.
  • Tlak neupravené vody na vstupu 0,3 až 0,6 MPa.
  • Membrána reverzní osmózy: tenkostěnná umělá hmota se spiráloým vinutím.
  • Redukce solí v upravené vodě větší než 95 % pro typ F.
  • Redukce TOC, bakterií a pyrogenů větší než 99 %.
  • Údaje v tabulkách jsou uváděny po 3 letech provozu, počáteční objemy upravené vody jsou vyšší.
Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading