Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Excimer laser 308 nm v léčbě psoriasy

Psoriasa je chronické zánětlivé onemocnění postihující cca 2% evropské populace. Léčba je komplexní, značně individuální. Bývá rozdíl v rozsahu postižení, frekvenci recidiv, u jednotlivých lézí je rozdílná míra zánětu a deskvamace na povrchu. Klasická místní léčba má svá přísná omezení a nežádoucí účinky.

Statistiky ukazují, že 26% pacientů není se svou léčbou spokojeno a přes 40% pacientů hodnotí pravidelné ošetřování ložisek 2xdenně jako nepřijatelné. Při postižení nad 20% integumenta volíme celkovou léčbu, která zahrnuje i fototerapii. Fototerapii doporučujeme i v případě, že léčebná odpověď na klasickou místní léčbu je nedostatečná.

Klasická fototerapie se vyvíjela několik desetiletí. Nyní je nejrozšířenější úzkopásmová UV-B 311nm (TL-01) fototerapie, která má dobrý efekt, navození remise trvá často rok, případně i déle. Dále je velmi rozšířená metoda PUVA.

Limitující u těchto metod je kumulativní dávka. Dále je nevýhodou ozáření celého těla i při poměrně malém postižení. K navození remise je nutné většinou absolvovat cca 25-40 ošetření.

Excimer (excited dimers, XeCl plyn) laser 308 nm je novou alternativou ve fototerapii s pravděpodobně slibnou budoucností. Recentní studie ukazují vysokou efektivitu ošetření s navozením dlouhodobé remise. Významnou výhodou je možnost ošetření pouze ložisek psoriasy, bez zbytečného ozáření nepostižené kůže. Jako optimální indikace se jeví chronicky stacionární psoriasa ve formě plaků. Výsledky studií ukazují vysokou spokojenost pacientů s efektem ošetření. U cca 75% ošetřených dochází k vymizení ložisek již po 10. ošetření při použití 3-6ti násobku MED (minimal erythema dose), po 13. ošetření je procento úspěšnosti ještě vyšší (až 90%).

Použitá intenzita záření je variabilní a individuální. Při použití 3násobku MED na plochá ložiska na trupu může dojít k popálení, naproti tomu torpidní ložiska na loktech, kolenou mohou reagovat až na 6ti násobek MED.

Pacienti absolvují obvykle 2 ošetření týdně (mezi každým by měla být pauza 72 hodin), obvykle 3-4 týdny a pak 1x týdně do kompletního zhojení. Více než 20 ošetření celkem obvykle není potřeba aplikovat. Výrazné hyperkeratosy se doporučuje odstranit (ac. salic. ve vasel.) před započetím léčby. Během léčebné kúry je možné používat emoliencia bez omezení.

V současnosti je přes sto těchto laserů v praxi v USA a cca 10 v Německu. Byla provedena řada studií zabývajících se stanovením doporučení počtu ošetření, kumulativní dávky, celkovou optimalizací ošetření. Výsledky vykazují velmi dobrý efekt s minimálními nežádoucími účinky. Ty jsou podobné jako u klasické fototerapie, tedy především popálení. Dále bývá patrný erytém, pálení, citlivost ložisek, obvykle jsou tyto příznaky dobře tolerované pacienty a nebývají příčinou přerušení léčby. Dojde-li k popálení s puchýři (popáleniny 2.stupně), je vhodné několik následujících ošetření vynechat a pokračovat až po zhojení. V těchto případech je často přínosem nižší celkový počet ošetření.

Kontraindikace jsou rovněž shodné s klasickou fototerapií, tedy fotosenzitivita, užívání fotosenzibilizujících léků, maligní tumory kůže v anamnese, gravidita. Nejsou zkušenosti s ošetřováním dětí.

Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading