Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Automatický filtr pro odstranění železa, manganu a mechanických nečistot typ FE-55 až 300

FFM

Dlouhá zkušenost firmy Vattenteknik, dokumentovaná na řadě instalovaných zařízení umožnila vývoj a výrobu vodních filtrů s dlouhodobou garantovanou životností, výbornou provozní hospodárností a jednoduchou obsluhou. Navíc tyto filtry umožňují současnou oxydaci a filtraci. Filtry jsou vyráběny v levé a pravé verzi. Mezi hlavní výhody patří zejména:

  • všechna vnější potrubí jsou provedena z nerezu,
  • automatika zajišťuje správné a pravidelné proplachování,
  • pneumatické nebo hydraulické ovládání,
  • zvláštní inspekční otvor pro kontrolu filtračního lože.

Využití
Konstrukce , kombinovaná s širokým rozsahem neutrálních a aktivních filtračních materiálů, umožňuje jejich velmi široké využití jako je v případu odstraňování pevných nečistot, oxidace a odstraňování Fe a Mn, dechlorizace a zlepšování čirosti a chuti.

Funkce
V průběhu činnosti voda protéká dolů nádrží a je separována na filtračním loži, jehož složení závisí na typu zachycovaných znečištění. Mají-li být zachyceny pouze pevné částice, potom čištění probíhá na neutrálním filtru, který může být konstruován jako jedno- nebo dvojúčelový. Organicky znečištěná voda vyžaduje navíc chemické vysrážení a vločkování pro zajištění optimálního kontaktu s filtrovaným materiálem. Odstranění rozpuštěných částic jako je např. Fe a Mn je zajištěno kombinací oxidace a filtrace. Jako jednoduchá metoda oxidace železa je využití kyslíku ze vzduchu, ale tato možnost je využitelná jen u menšího počtu instalací, kde před filtrem je spodní nádrž, která zabrání disperzi vzduchu do čisté vody. Většina instalací proto využívá spojité dávkování KMnO4. To umožňuje i dobrou demanganci, která je podmíněna silnějším okysličovadlem, kombinovaným s alkalizací. Při odstraňování Fe a Mn nelze všeobecně očekávat jejich úplné vyčištění pokud je filtrační materiál pokryt katalyzovanou vrstvičkou Fe nebo Mn. Železo obvykle rychle a takřka úplně oxiduje a vytváří katalyzovanou vrstvičku, která může být zachycena běžným neutrálním materiálem, např. filtračním pískem. Naproti tomu mangan nelze tak rychle odstranit a navíc je obvykle v podstatně menších koncentracích. To potom způsobuje prodlužování délky procesu , dokud není Mn připraven k filtraci. Je proto výhodnější provést filtraci ve dvou cyklech při odstranění Fe v prvním cyklu. Organické nečistoty jako je humus nebo barvící a zapáchající příměsi jsou redukovány filtraci přes aktivní uhlí, velmi porézní filtrační látkou s celkovou vnitrní adsorpční plochou okolo 1000 m2/g. Aktivní uhlí je rovněž účinné při dechlorizaci vody po její sterilizaci z bakteriologických důvodů. K zajištění optimálního čistícího efektu je třeba odstraňovat nečistoty periodicky pomocí proplachování, připraveného individuálně pro každou instalaci. To obsahuje: úplné vysoušení filtračního lože (nebo pročištění stlačeným vzduchem) zpětné propláchnutí a vypuštění nečistot, napuštění.

Konstrukce Filtrační nádoba je vyrobena jako ocelová tlaková nádoba, vyhovující příslušným švédským předpisům. Je opatřena vnitrní a vnější antikorozní vrstvou pro pracovní tlaky 400, 600 nebo 1000 kPa. Kromě vstupních a výstupních míst má filtr navíc inspekční otvor s rychlouzávěrem pro kontrolu filtračního lože a jeho promytí. Filtr je vybaven vhodným rozstřikovačem, který zabezpečuje rozložení vody na celou plochu filtru. Podobný distribuční prvek může být zabudován v případě čištění filtru stlačeným vzduchem. Odpad je přizpůsobitelný na místní podmínky instalace. Systém vnějších trubek je vyroben z nerezu a vyhovuje všem požadavkům na provoz tlakových ventilů. V případě, že oxidace je prováděna kyslíkem ze vzduchu, je tlaková nádoba opatřena též indikátorem hladiny a separátorem vzduchu. Filtry jsou opatřeny následujícími symboly podle jejich čistících funkcí :

  • A - adsorpce aktivním uhlíkem
  • Fe - odstraňování železa
  • Mn - odstranňování manganu
  • FeM - odstraňování železa a manganu
  • S - pískový filtr
  • U - alkalizace

příklady: 120-FeAL: filtr o průměru 120 cm s automatickým odstraňováním železa pro spodní nádrž
160-AAH: automatický filtr o průměru 160 cm s aktivním uhlíkem pro horní nádrž

FFM

Technická data

Typ Objem (l/min.)
při cyklech
Výplach
(l/min.)
při 100 kPa
Rozměry (cm) Objem
(m3)
Hmotnost (t)
5 m/h 10 m/h 15 m/h průměr výška výška
stropu
dopr. prac.
65 25 50 80 160 65 240 250 0,7 0,3 2,0
80 40 80 120 250 80 246 256 1,1 0,5 2,3
90 50 100 150 300 90 250 260 1,4 0,6 2,9
100 65 130 200 400 100 254 265 1,8 0,8 3,7
120 90 185 275 550 120 262 275 2,6 1,0 5,2
140 125 250 375 750 140 273 290 3,7 1,2 7,0
160 165 330 500 1000 160 281 300 4,9 1,3 9,2
180 210 415 625 1200 180 289 310 6,3 1,5 12,0
200 260 515 775 1550 200 297 320 8,0 1,9 15,0
220 310 615 925 1850 220 305 335 9,7 2,4 19,0
250 400 800 1200 2400 250 317 355 13,0 3,5 26,0
280 500 1000 1500 3000 280 329 370 17,0 4,1 33,0
300 575 1150 1700 3500 300 337 380 20,0 4,7 39,0
Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading