Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Automatický změkčovač vody

FFM

Vápník Ca a hořčík Mg jako prvky tvořící tvrdost vody, jsou obsaženy ve všech typech podzemních vod. Oproti jiným technologiím (magnetická, elektrická a elektrostatická metoda) je technologie iontové výměny schopna tyto prvky z vody zcela odstranit. Automatický změkčovač vody vychází z více než šedesátiletých zkušeností firmy Vattenteknik v technologii iontové výměny a je vyráběn v mnoha variantách, které splní požadavky zákazníka na provoz a objem upravované vody.

Funkce a princip technologie
Voda při průtoku filtrem prochází výměnnou pryskyřicí, která absorbuje vápník a hořčík a dodává odpovídající množství sodíku. Toto je princip iontové výměny. Pryskyřice pro iontovou výměnu je postupně sycena vápníkem a hořčíkem v závislosti na tvrdosti a množství upravované vody. K obnovení původní funkce filtru je přidáván nasycená roztok soli NaCI. V tomto směru je iontová výměna opačná: Ca a Mg je oddělován od materiálu iontové výměny a splachován do odpadu. Tento opačný proces regenerace filtru je zajišťován automaticky v závislosti na časovém intervalu nebo objemu upravované vody. Nádrž na pryskyřici je vyrobena z polyetylénu s vnějším zpevněním ze sklolaminátového polyesteru pro přetlak 1 MPa do maximální teploty 40oC. Nádrž změkčovače má vnitřní plastický rozdělovač, který nasměruje vtékanou vodu na celou vrstvu pryskyřice. Filtr je vybaven horním vícepolohovým ventilem, který reguluje provoz filtru, zpětné promytí a regeneraci. V případě, že regenerace je závislá na objemu upravované vody, je filtr vybaven pulsním měřidlem objemu vody. Nádrž na solný roztok je vyrobena z polyetylénu a její obsah umožní nejméně 10 regeneračních cyklů. Změkčovač je tlakově vyzkoušen ve výrobním závodě a připraven k jednoduchému připojení na zdroj vody v místě instalace. Zařízení pracuje bezobslužně: vyžaduje pouze občasné doplnění solného roztoku.

Využití
Automatické změkčovače vody firmy Vattenteknik má široké využití zejména v obecních vodárnách, střediscích vodního hospodářství průmyslových podniků, sídlištích a všude tam, kde je třeba účinné změkčování vody.

 • Mezi typické instalace patří:
  • destilační jednotky
  • vodní chladiče
  • vstupní jednotky parových generátorů
  • topné jednotky
  • jednotky pro přípravu reverzní osmózy vody
  • autoklávy
  • odpařovače
  • zvlhčovače vzduchu
  • úpravny pitné vody

Řídící systém
Řídící zařízení byla vyvinuta specielně pro ovládání změkčovačů vody. AQUA-TIMER a AQUA-CUBIC jsou vyráběny se speciálními deskami tištěných spojů, které umožňují nastavení parametrú provozu a regenerace v nejrůznějších kombinacích. Řídící zařízení mají nízkonapěťové napájení a to 24V (TIMER) a 12V (AQUA-TIMER a AQUA-CUBIC).

Instalace
Všechny změkčovače typu TS mohou být připojeny ohebnými hadicemi jak na vstupu a výstupu, tak i na odpadu. Vstupní a výstupní hadice dodává Vattenteknik jako doplňkové příslušenství. Vícepolohový ventil je obvykle ovládán hydraulicky tlakem vody. Pro zachování dobré funkce ventilu je třeba zajistit na vstupu tlak 0,2 Mpa. V případě nižšího tlaku, jako je v mělkých nádržích, je nutno instalovat doplňkový zdroj tlaku. Pro tyto typy se používá označení s příponou -L, jako např. TSTL. Všechny typy filtrů, s výjimkou filtrú TST a TSTP 21-41 mohou být řízeny též pneumaticky. Odpadní výtok filtru pro vypouštění regeneračního výplachu by měl být blízko místa instalace filtru. Vypouštění musí být v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.

FFMFFM

Typ filtru   TF-21 TF-26 TF-33 TF-41 TF-55 TF-62
Kapacita l/min. 25 40 65 90 125 150
Kapacita změkčené vody
(m3/regeneraci)
při původní tvrdosti
1odH
5odH
10odH
15odH
20odH
30odH
77
15,4
7,7
5,2
3,9
2,5
124
24,8
12,4
8,3
6,2
4,2
232
46,4
23,2
15,5
11,6
7,7
387
77,4
38,7
25,8
19,4
12,9
620
124
62
41
31
20
930
186
93
62
46
31
Spotřeba soli (kg/regeneraci)   3 4,8 9 15 24 36
Průměr x výška změkčovače mm 210x
1285
260x
1280
330x
1510
410x
1510
550x
1800
620x
2030
Provozní vstup a výstup DN 25 25 25 25 40 40
Odpad DN 15 15 15 15 25 25
Dopravní hmotnost filtru kg 30 45 65 70 80 85
Pracovní hmotnost filtru kg 45 70 130 230 500 550
Průtok při regeneraci l/min. 15 15 30 40 50 70
Nádrž na solný roztok l 100 100 100 200 320 500
Průměr x výška mm 380x
1000
380x
1000
380x
1000
510x
1000
64x
1000
820x
1000

 

Typ filtru   TS-78 TS-93 TS-108 TS-123
Kapacita l/min. 350 500 650 850
Kapacita změkčené vody
(m3/regeneraci)
při původní tvrdosti
1odH
5odH
10odH
15odH
20odH
30odH
1395
279
139
93
70
46
2015
403
200
134
100
67
2790
558
279
186
139
93
3720
744
372
248
186
124
Spotřeba soli (kg/regeneraci) 54 78 108 144
Průměr x výška změkčovače mm 770x2500 920x2550 1070x2600 1220x2650
Provozní vstup a výstup DN 50 50 65 65
Odpad DN 25 25 32 32
Dopravní hmotnost filtru kg 120 165 230 300
Pracovní hmotnost filtru kg 850 1250 1650 2200
Průtok při regeneraci l/min. 90 110 220 220
Nádrž na solný roztok l 500 1000 1000 1000
Průměr x výška mm 820x1000 1070x1170 1070x1170 1070x1170
Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading