Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Automatický změkčovač vody FFM, dusičňanový filtr FFNO3 (pro použití v domácnostech)

FFM

Vápník Ca a hořčík Mg jako prvky tvořící tvrdost vody, jsou obsaženy ve všech typech podzemních vod. Oproti jiným technologiím (magnetická, elektrická a elektrostatická metoda) je technologie iontové výměny schopna tyto prvky z vody zcela odstranit. Automatický změkčovač vody vychází z více než šedesátiletých zkušeností firmy Vattenteknik v technologii iontové výměny.

Funkce a design Voda při průtoku filtrem prochází výměnnou pryskyřicí, která absorbuje vápník a hořčík a dodává odpovídající množství sodíku. Toto je princip iontové výměny. Pryskyřice pro iontovou výměnu je postupně sycena vápníkem a hořčíkem v závislosti na tvrdosti a množství upravované vody. K obnovení původní funkce filtru je přidáván nasycená roztok soli NaCI. V tomto směru je iontová výměna opačná: Ca a Mg je oddělován od materiálu iontové výměny a splachován do odpadu. Tento opačný proces regenerace filtru je zajišťován automaticky v závislosti na časovém intervalu, regenerace začíná ve dvě hodiny v noci. Spotřebuje se při ní přibližně 200 l vody a může být nesčíslněkrát opakována beze změny systému. Změkčovač je automaticky přemostěn v průběhu regenerace a je vybaven ventily, které jej umožňují přemostit v případě, že jeho funkce není zapotřebí, např. při zalévání zahrady.

Využití Automatický změkčovač vody FFM je určen především pro použití v domácnostech, kde je potřeba měkká voda k ochraně praček, myček, boilerů, potrubí atd. proti usazeninám.

FFM

Typ filtru Kapacita (l/min.) Kapacita změkčené vody
(m3) při 1odH
Kapacita nádrže
na solný roztok (kg)
Rozměry
(cm)
norm. max.
FFM 9 25 40 29-36 25 41x26x72
FFM 18 30 45 58-72 50 41x26x105
FFM 30 30 45 100-120 100 50x30x115
Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading